Dorota CudziłoChciałabym przybliżyć Państwu moja osobę. Studia stomatologiczne ukończyłam w 1991 roku, kontynuując naukę w roku 1994 zdałam egzamin specjalistyczny I stopnia ze stomatologii ogólnej. Moje zainteresowanie oraz dalsza edukacja szły w kierunku leczenia wad zgryzu, czego wynikiem było uzyskanie w 1999 roku tytułu specjalisty z ortodoncji.

W 2010 roku po obronie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Analiza zmian w kompleksie twarzowo-szczękowym po zabiegu osteogenezy dystrakcyjnej –  badania cefalometryczne” uzyskałam stopię naukowy doktora nauk medycznych. W swojej praktyce lekarza ortodonty często mam do czynienia z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki miedzy innymi z rozszczepem wargi i podniebienia. Jestem współautorką licznych publikacji w czasopismach lekarskich oraz wystąpień na Międzynarodowych Kongresach.

European Orthondontic Society Od 1999r jestem także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontów (European Orthodontic Society).

Zapraszam do współpracy

dr n. med. Dorota Cudziło