Aparaty zdjemowane są szczególnie zalecane dla dzieci które mają jeszcze zęby mleczne.

Najczęściej nosi się je 12-14 godz. na dobę. Przy prawidłowym (regularnym) noszeniu, przynoszą dobre rezultaty.

APARAT ORTODONTYCZNY ZDEJMOWANY
APARAT ORTODONTYCZNY ZDEJMOWANY