Droga do prawidłowego zgryzu

KROK 1

Pierwsza wizyta konsultacyjna na której na podstawie badania zewnątrzustnego (rysów twarzy, stawu skroniowo-żuchwowego) oraz wewnątrzustnego (stan uzębienia, ocena błony śluzowej i przyzębia) dr n.med Dorota Cudziło wstępnie omawia się typ istniejącego zaburzenia zgryzu oraz możliwości terapii ortodontycznej. Pacjent otrzymuje skierowania na dodatkowe badania radiologiczne: pantomogram i telerengenogram boczny głowy (w przypadkach szczególnych skierowanie na tomografię stożkową – CBCT)

KROK 2

Druga wizyta to czas w którym pobierane są wyciski szczęki i żuchwy aby na ich podstawie odlać z gipsu modele diagnostyczne, które posłużą do szczegółowych obliczeń wskaźników ortodontycznych. Wykonywana jest również dokumentacja fotograficzna czyli fotografie twarzy w różnych projekcjach oraz fotografie warunków zgryzowych.

KROK 3

Na trzeciej wizycie dr n.med Dorota Cudziło omawia stwierdzone zaburzenie zgryzu oraz proponowany plan leczenia ortodontycznego. Pacjent informowany jest o możliwościach oraz ograniczeniach terapii ortodontycznej także o możliwości wystąpienia nieoczekiwanych powikłań związanych np. dalszym rozwojem czy wzrostem układu kostnego części twarzowej czaszki.

KROK 4

Na czwartej wizycie z reguły rozpoczyna się już leczenie aparatem ortodontycznym (zdejmowanym lub stałym). Nie dotyczy to sytuacji jeśli w I etapie terapii ortodontycznej zalecono przez pewien okres wykonywanie określonych ćwiczeń np. wzmacniających mięsień okrężny ust czy w celu relaksacji mięśni żwaczy lub innych.

KROK 5

To okres aktywnej fazy leczenia gdzie pacjent pod stałą kontrolą specjalisty ortodonty zgłasza się regularnie na wyznaczane wizyty (średnio co 4 tygodnie). Leczenie aparatem zdejmowanym w okresie wzrostu dziecka może trwać nawet do kilku lat, natomiast średni okres leczenia aparatem stałym wynosi około dwóch lat.

KROK 6

Po zakończeniu aktywnej fazy leczenia aparatem ortodontycznym czyli po osiągnięciu założonych przesunięć zębowych i uzyskaniu prawidłowego zgryzu pacjent przechodzi do fazy podtrzymującej leczenie czyli fazy retencyjnej.

KROK 7

Podtrzymywanie osiągniętych wyników leczenia, użytkowanie aparatów retencyjnych zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie, zgłaszanie się na wizyty kontrolne co 3-6 miesiące, przez 1 rok po zakończeniu aktywnej fazy leczenia.