O MNIE

Należę do tego grona ludzi, którzy lubią rano wstawać do pracy. Bezpośredni kontakt z pacjentem sprawia mi ogromną przyjemność, nie tylko pod względem zawodowym. To od pacjentów dowiaduję się o nowych miejscach, książkach czy zakątkach.

Aby być dobrym ortodontą, należy mieć oko do detali, wyobraźnię przestrzenną oraz łatwość umiejętnego łączenia teorii z praktyką. Trzeba też umieć słuchać i odpowiadać na potrzeby pacjenta. Każdy z Was, przekraczający próg mojego gabinetu może liczyć na moje zaangażowanie i pomoc.

Studia stomatologiczne ukończyłam w 1991 roku na Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu. Kontynuując naukę w roku 1994, zdałam egzamin specjalistyczny I stopnia ze stomatologii ogólnej. Moje zainteresowanie oraz dalsza edukacja szły w kierunku leczenia wad zgryzu, czego wynikiem było uzyskanie w 1999 roku tytułu specjalisty z ortodoncji.

W 2010 roku po obronie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Analiza zmian w kompleksie twarzowo-szczękowym po zabiegu osteogenezy dystrakcyjnej – badania cefalometryczne” uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. W swojej praktyce lekarza ortodonty często mam do czynienia z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki między innymi z rozszczepem wargi i podniebienia.

Najlepiej czuję się pracując bezpośrednio z pacjentem, niemniej jednak kariera naukowa zawsze była dla mnie ważna i istotna w moim rozwoju, aby stać się cenionym lekarzem w swojej dziedzinie. Od 2001 r. pracuję jako specjalista ortodonta w Instytucie Matki i Dziecka a obecnie jestem adiunktem pełniącym obowiązki kierownika Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji IMiD.

Obecnie jestem również wykładowcą Studiów Podyplomowych “Estetyka Twarzy” na
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Byłam członkiem Komitetu Naukowego oraz współprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne”, która odbyła się 18 kwietnia 2015 w Warszawie.
W swojej karierze przewodniczyłam również:

Komitetowi Naukowemu Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013
III sesji Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013

Od 1999r jestem także członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontów

 

(European Orthodontic Society). European Orthondontic Society

Dorota Cudziło