Jestem współautorem rozdziałów w następujących książkach:

  • Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowęWpływ rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego na mowę. VII rozdz. we Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę. Akademia Piastów Śląskich Wrocław 2010; 103-112
  • Facial Profile Changes after Distraction Osteogenesis Arnaud E.; Diner P.A.:4th International Congress of Maxillofacial and Craniofacial Distraction; Monduzzi Editore Bologna 2003
  • Craniofacial Changes in Children with Cleft Lip and Palate after Distraction Osteogenesis Arnaud E.; Diner P.A.:4th International Congress of Maxillofacial and Craniofacial Distraction; Monduzzi Editore Bologna 2003
  • Treatment and Post-Treatment Craniofacial Changes after Mandibular Distraction Osteogenesis Arnaud E.; Diner P.A.:4th International Congress of Maxillofacial and Craniofacial Distraction; Monduzzi Editore Bologna 2003
  • Osteogeneza dystrakcyjna w żuchwie. Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku. Akademia Medyczna w Łodzi-2002
  • Późne wyniki leczenia jednoetapowego całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia w świetle standaryzowanej dokumentacji Eurocleft. Chirurgia Plastyczna w Polsce u Progu XXI Wieku. Akademia Medyczna w Łodzi-2002