Publikacje

Spis publikacji

Publikacje Naukowe:

Jestem współautorem następujących artykułów:

 1. Plakwicz P, Cudziło D, Czochrowska EM, Gawron K, Kuc-Michalska M, Kukuła KT. Pulp Revascularization After Autotransplantation of the Mandibular Canines With Partially Resected Roots: Report of 5 Cases With Follow-ups Between 26 and 80 Months. J Endod. 2023 May;49(5):478-486. doi: 10.1016/j.joen.2023.03.006. Epub 2023 Mar 17. PMID: 36934968
 2. Cudzilo D, Matthews-Brzozowska T. Moebius syndrome: The challenge of dental management. Eur J Paediatr Dent. 2019 Jun;20(2):143-146. doi: 0.23804/ejpd.2019.20.02.12. PMID: 31246092 Free article.
 3. Cudzilo D, Czochrowska E. Orthodontic Treatment of a Kabuki Syndrome Patient. Cleft Palate Craniofac J. 2018 Sep;55(8):1175-1180. doi: 10.1177/1055665618765775. Epub 2018 Mar 28. PMID: 29589982
 4. Cudziło D, Pałczyńska D, Bednarczyk M. Infant and baby feeding and the development of the maxillofacial complex based on own observations and the literature. Dev Period Med. 2018;22(3):255-259. doi: 10.34763/devperiodmed.20182203.255259. PMID: 30281521 Free PMC article.
 5. Plakwicz P, Wyrębek B, Górska R, Cudziło D. Periodontal Indices and Status in 34 Growing Patients with Unilateral Cleft Lip and Palate: A Split-Mouth Study. Int J Periodontics Restorative Dent. 2017 Nov/Dec;37(6):e344-e353. doi: 10.11607/prd.3461.PMID: 29028846
 6. Wyrębek B, Cudziło D, Plakwicz P. Evaluation of periodontal tissues in growing patients with bilateral cleft lip and palate. A pilot study. Dev Period Med. 2017;21(2):154-161. doi: 10.34763/devperiodmed.20172102.154161. PMID: 28796987 Free PMC article.
 7. Sikorska A, Cudziło D, Matthews-Kozanecka M, Turska-Malińska R. Impact of incorrect oral habits on mastication anomalies in children and adolescents – literature review and own observations. Dev Period Med. 2016;20(4):325-327. PMID: 28216487 Review.
 8. Cudzilo D, Matthews-Brzozowska T, Obloj B. Craniofacial Morphology in Midline Cervical Cleft: Case Report and Review of Literature. Cleft Palate Craniofac J. 2017 Mar;54(2):235-241. doi: 10.1597/15-126. Epub 2015 Sep 29. PMID: 26418149 Review.
 9. Cudzilo D, Matthews-Brzozowska T, Obloj B. Craniofacial Morphology in Midline Cervical Cleft: Case Report and Review of Literature. Cleft Palate Craniofac J. 2015 Sep 29. [Epub ahead of print]
 10. Jaroszyk S, Cudzilo D, Matthews-Brzozowska T. Physiotherapeutic methods of pain relief following the placement of a single-tooth implant during the passive phase of orthodontic treatment. Jour of Med Sc & Tech, 2016, 5, 1 : 1- 6
 11. Jankowska-Socha M, Cudziło D. Traumatic dental injuries in children – review of literature. Art Dentr 2016, 14, 1, 12-19.
 12. Matthews-Brzozowska T, Cudziło D, Turska-Malińska R. Tytuł: Wczesne ortodontyczne przedoperacyjne przygotowanie pacjentów z rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego – przegląd piśmiennictwa. Twój Prz. Stom. 2015, 12, 58-61
 13. Matthews-Brzozowska T, Baranowska J, Roginski P, Obersztyn E, Cudziło D. Malocclusions and craniofacial anomalies in a child with velo-cardio-facial syndrome. Dev Period Med 2015, 19, 4 , 490-495.
 14. Cudziło D, Tomasz M, Matthews-Kozanecka M, Bekiesińska-Figatowska M. Occluso-facial manifestation in a child with the Rasmussen syndrome and intercurrent Lyme disease – a case report. Dev Period Med 2015, 19, 4 , 471-477
 15. Matthews-Brzozowska T, Cudziło D, Matthews-Brzozowski A, Matthews-Kozanecka M. Zaburzenia słuchu u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego na podstawie piśmiennictwa i obserwacji własnych. Monografia; Biofizyka a medycyna. 2015, 3, 34-46. Red. Nauk.: Hojan-Jezierska D, Kubisz L, Komar D. Wydaw. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2015
 16. Cudziło D, Sawko W, Kopczyński P, Rehabilitacja narządu żucia w przypadku wrodzonej obustronnej agenezy kłów stałych – opis przypadku. Dent Med Probl, 2015, 4, 521 – 526
 17. Cudziło D. Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetycznie. Art. Dent 2015, 3, 226
 18. Krajewska J, Cudziło D. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów z wadą rozszczepową. Przegląd piśmiennictwa. Asyst Hig Stomatol 2015, 3, 162-171
 19. Wyrębek B, Orzechowska A, Cudziło D, Plakwicz P. Evaluation of changes in the width of gingiva in children and youth. Review of literature. Dev Period Med 2015, 2, 212-216
 20. Matthews-Brzozowska T, Jaroszyk S, Kubisz L, Hojan-Jezierska D, Matthews-Kozanecka M, Cudziło D,Jaroszyk F. Ocena fizykoterapeutycznego wpływu magnetostymulacji stałopolowej i zmiennopolowej po implantacji wszczepu stomatologicznego. W monografii: Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii; PWSZ, Piła 2015, 75-85
 21. Matthews-Brzozowska T, Stoczkiewicz D, Cudziło D, Matthews-Kozanecka M., Kopczyński P. Programy cefalometrii komputerowej wspierające diagnostykę, planowanie i ocenę skuteczności terapii ortodontycznej.W monografii: Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii, PWSZ, Piła 2015, 40- 60.
 22. Cudziło D. Zastosowanie cefalometrii w diagnostyce i terapii. Przegląd piśmiennictwa oraz badania własne.W monografii: Fizykodiagnostyka i rehabilitacja w medycynie i stomatologii, PWSZ, Piła 2015, 29-40.
 23. Matthews-Brzozowska T, Czaplińska J, Cudziło D. Ocena wskaźników dziąsłowych u osób z wadami zgryzu w badaniach dwuletnich. Magazyn Stom 2015, 6,30-36
 24. Cudziło D, Stoczkiewicz D, Mencel I, Matthews-Brzozowska T. Wskaźnik dyskrepancji zębowej według Boltona w ocenie uzębienia populacji wielkopolskiej. Magazyn Stom 2015, 6, 103-107.
 25. Cudziło D, Obłoj B, Socha M, Szałwiński M, Marcin Socha M. Cefalometryczna ocena zastosowania metody osteogenezy dystrakcyjnej u pacjentów z obustronnym rozszczepem wargi i podniebienia – opis dwóch przypadków. Cephalometric assessment of the use of distraction osteogenesis in patients with bilateral cleft lip and palate – two case studies. Art of Dent 2015, 3, 194-202
 26. Cudziło D, Krajewska J, Matthews-Kozanecka M, Kopczyński P. Zastosowanie cefalometrii leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym na podstawie przeglądu piśmiennictwa. 2 Asyst Hig Stomatol 2015, 1, 11-19
 27. Turska-Malińska R, Cudziło D. Połowiczy niedorozwój twarzy- przegląd piśmiennictwa. Dental Forum 2015, 1, 71-74
 28. Matthews-Brzozowska T, Pobol-Aidi M, Cudziło D. [Fixed appliance therapy in patients with impaired short-circuit in the anterior part of the maxilla]. Pol Merkur Lekarski. 2015 38,(225):159-163.
 29. Gruszecka A, Kopczyński P, Cudziło D, Lipińska N, Romaniuk A, Barczak W, Rozwadowska N, Totoń E, Rubiś B. Telomere Shortening in Down Syndrome Patients-When Does It Start? DNA Cell Biol. 2015; 34(6):412-417
 30. Matthews-Brzozowska T, Jaroszyk S, Matthews-Brzozowska M, Cudziło D, Hojan-Jezierska D, Kubisz L, Jaroszyk F. Mechanizmy oddziaływania pól magnetycznych z materią żywego organizmu – przegląd piśmiennictwa. W Monografii: Biofizyka a medycyna. 2014, 2, 73-81, Red. nauk.: Gauza-Włodarczyk M, Kubisz L, Hojan-Jezierska D. Wydaw. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2014
 31. Cudziło D, Pobol-Aidi M, Matthews-Brzozowska T. Terapia ortodontyczna u dzieci we wczesnej fazie uzębienia stałego. Stom Współ. 2014, 21, 5, 8-13
 32. Cudziło D, Obłoj B. Wrodzony rozszczep środkowy szyi – opis przypadku. Congenital midline cervical cleft – a case raport. Art of Dentisry 2014, 54, 4, 297-303
 33. Czaplińska J, Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Assessment of oral health in patients with fixed appliances.Dental and Medical Problems 2014 51,4, 506-512
 34. Cudziło D, Matthews-Brzozowska T, Stoczkiewicz D, Mencel I. Udział wykwalifikowanej higienistki ortodontycznej w przygotowaniu dokumentacji ortodontycznej do zaplanowania terapii przez lekarza specjalistę.Asystentka i Higienistka Stom 2014, 35, 3, 114-120
 35. Cudziło D, Czaplińska J, Matthews-Kozanecka M., Matthews-Brzozowska T. Wpływ jednorazowego instruktażu higieny na stan higieny jamy ustnej u osób z wadami zgryzu Art. Of Dentistry 2014, 3 156-165.
 36. Stoczkiewicz D, Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Ocena szerokości mezjalno-dystalnej zębów szczęki i żuchwy z uwzględnieniem wieloczynnikowości. Art Dent 2014, 2, 52,72-77
 37. Cudziło D, Szydłowska J, Obłoj B. Udział ortodonty w uzupełnianiu braków górnych bocznych zębów siecznych u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia. Protetyka Stomatologiczna 2014, 64, 2, 102-109
 38. Matthews-Brzozowska T, Pobol-Aidi M, Matthews-Kozanecka M, Cudziło D. Wczesna terapia zaburzeń zębowo-zgryzowych z wykorzystaniem płytki Schwarza. Nowa Stomatologia 2014, 2, 77-83
 39. Matthews-Brzozowska T, Stoczkiewicz D, Stoczkiewicz-Mencel I, Cudziło D. Wielkość wskaźników przedniego i całkowitego Boltona w różnych typach wad zgryzu – przegląd piśmiennictwa. Stom Współ. 2014, 2, 41-43
 40. Cudziło D, Stoczkiewicz D, Matthews-Brzozowska T. Ocena wskaźnika Boltona jako jeden z elementów planu terapii ortodontycznej. Asyst Hig Stomatol 2014, 33, 2, 80-85
 41. Matthews-Brzozowska T, Jaroszyk S, Cudziło D, Matthews-Kozanecka M. Aparaty stałe w terapii ortodontycznej.Asyst Hig Stomatol 2014, 33, 1, 11-13
 42. Wysocka M, Cudziło D, Kawala B, Kopczyński P. Eating habits of patients with cleft lip and palate treated with fixed appliances. Dev. Period Med 2014, 18, 1, 93-101
 43. Cudziło D, Matthwes-Brzozowska T. Long-term folow-up after distraction osteogenesis with face mask in cleft lip and palate patients – preliminary report. Dev. Period Med 2014, 18, 1, 59-65
 44. Cudziło D. Orthodontics treatment of patients with a cleft lip and palate – standard procedures at the Warsaw Institute of Mother and Child. Dev. Period Med 2014, 18, 1, 53-58
 45. Brudnicki A, Piwowar W, Cudziło D, Sawicka E. Complet unilateral cleft lip and palate operated on by means of the one-stage method – own experience. Dev. Period Med. 2014, 18, 1, 38-43
 46. Cudziło D. Microform of cleft lip or congenital healed cleft lip. Dev. Period Med 2014, 18, 1, 23-26
 47. Cudziło D, Pałczyńska D, Brudnicki A Matthews-Kozanecka M,: Czynniki wpływające na efekt leczenia chirurgiczno-ortodontycznego u dorosłych pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia – opis przypadku.Stomatologia Współczesna 2014, 5, 28-32
 48. Walasz J, Matthews-Brzozowska T, Matthews-Kozanecka M, Cudzilo D. Types and positioning of palatal plate stimulation elements in children with Down syndrome. Jour of Med Sc & Tech, 2014, 3, 1 : 1- 6
 49. Kopczyński P, Cudziło D, Flieger R. Zastosowanie biochemicznych markerów we wczesnej diagnostyce czerniaka złośliwego. Twój Przegląd Stomatologiczny 2013, 11, 74-75
 50. Pałczyńska D, Cudziło D. Ocena przydatności ortodontycznej dokumentacji fotograficznej, przegląd piśmiennictw. Asystentka i Higienistka Stomatologiczna 2013, 4, 204-209
 51. Sprawozdanie z Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013. Art. Of Dentistry nr 3
 52. Sprawozdanie z Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2013, 9,1, 112
 53. Sprawozdanie z Konferencji „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013. Forum Ortodontyczne 2013, 9, 140
 54. Matthews-Brzozowski A, Cudziło D, Kopczyński P, Matthews-Kozanecka M, Rubiś B. Zespół Smith-Lemli-Opitz – konsekwencje kliniczne w opiece stomatologicznej. Dev. Period Med 2013, 3, 253-256
 55. Cudziło D, Obłoj B: Możliwości ortodontyczno-chirurgicznej terapii pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia z wykorzystaniem metody osteogenezy dystrakcyjnej – Czasopismo Stomatologiczne 2013, 3, 66, 401-409
 56. Cudziło D, Matthews-Kozanecka M: Wpływ higieny jamy ustnej na długofalową stabilność efektu po skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym – opis przypadku pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia. Stomatologia Współczesna 2013, 20, 2, 37-42
 57. Cudziło D, Kopczyński P, Matthews-Brzozowska T: Osteogeneza dystrakcyjna w wysuwaniu szczęki dla poprawy estetyki twarzy u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego – Magazyn Stomatologiczny 2013, 3, 248, 36-40
 58. Cudziło D, Matthews-Kozanecka M, Kostrzewa J: Wpływ braku motywacji pacjenta do kontynuacji leczenia ortodontyczno –chirurgicznego – Dental Medical Problems 2012, 49, 4, 617 – 622
 59. Cudziło D, Obłoj B, Obersztyn E, Bocian E, Matthews-Brzozowska T ,: Zespół Moebiusa z zaburzeniami twarzowo-zębowymi. Zespół rzadko występujący czy rzadko rozpoznawany?, Medycyna Wieku Rozwojowego, 2012, 14, 4, 273-279
 60. Cudziło D, Matthews-Kozanecka M, Kopczyński P.: Poprawa estetyki dolnego piętra twarzy u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia. e-dentico 2012, 5, 39, 92-98
 61. Kopczyński P, Matthews-Kozanecka M, Cudziło D: Zastosowanie miniiplantów w leczeniu nieprawidłowego wyrzynania kłów- opis przypadku; Nowiny Lekarskie; 2011; 80, 3, 226-229
 62. Czyżewska K, Cudziło D, Wysocka M, Matthews-Kozanecka M. Nawyki żywieniowe u osób leczonych ortodontycznie. Pediatria Polska 2011, 86, 6, 652-654.
 63. Dudkiewicz Z, Piwowar W, Surowiec Z, Fudalej P, Obłoj B, Cudziło D, Hortis-Dzieżbicka, Radkowska E, Stankiewicz J, Nowicka G. 30 lat doświadczenia w leczeniu jednoetapowych całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia – wielospecjalistyczna ocena wyników odległych – nowa strategia leczenia. Standardy Medyczne – Problemy Chirurgii Dziecięcej 2011, 1, 1-10.
 64. Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Osteogeneza dystrakcyjna jako metoda w leczeniu zaburzeń środkowego piętra twarzy – przegląd. Forum Ortodontyczne 2011, 7, 2, 85-92.
 65. Matthews-Brzozowska T, Cudziło D. Leczenie pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia z towarzyszącym niedorozwojem szczęki – opis przypadku. Pediatria Polska 2011, 86, 2, 186-189
 66. Kobus-Zaleśna K, Cudziło D, Matthews-Brzozowski A, Pospieszyńska M: Chirurgia ortognatyczna a mowa. XIV rozdz w książce: Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę; pod red. Teresy Matthews-Brzozowskiej i Beaty Kawali; Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, 2010, 185-199.
 67. Matthews-Brzozowska T, Cudziło D. Matthews-Brzozowski A. Wpływ rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego na mowę. VII rozdz. w książce: Wpływ wad wrodzonych i nabytych części twarzowej czaszki na mowę.Akademia Piastów Śląskich Wrocław 2010 ; 103-112
 68. Cudziło D. Sukces i niepowodzenie w leczeniu metodą osteogenezy dystrakcyjnej w szczęce – przedstawienie 2 przypadków. Dental Forum 2010; No1; vol XXXVIII; 105-109
 69. Kulewicz M, Cudziło D, Hortis-Dzieżbicka M, Obłoj B, Król Z. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu połowiczego niedorozwoju twarzy na podstawie badań własnych. Med. Wieku Rozwoj 2004; 8, 3, 761-772
 70. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D. Distrakcni osteogenezę u pacientu s tezkou hypoplastif maxily. [Distraction osteogenesis in patients with severe hypoplasia of maxilla]. Ortodoncie 2004,13,1, 32-42 (Czeskie Czasopismo Ortodontyczne)
 71. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D. Distrakcni osteogeneza pri lecbie asymetricke mikrogenie. [Distracion osteogenesis in the treatment of hemifacial microsomia]. Ortodoncie 2003, 2, 24-30 (Czeskie Czasopismo Ortodontyczne)
 72. Cudziło D, Dudkiewicz Z, Kulewicz M. Zmiany w kompleksie szczękowo – twarzowym po zastosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej w szczęce. Stomat. Współczesna 2004, 11, 4, 37-42
 73. Kulewicz M, Cudziło D, Dudkiewicz Z: Współpraca chirurgiczno-ortodontyczna w leczeniu zaburzeń podstaw kostnych w szczęce i żuchwie. Stomat. Współczesna 2003, 10, 6, 40-42
 74. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu ciężkiej retrognacji żuchwy. Stomat. Współczesna 2003, 10, 3, 24-30
 75. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej w leczeniu połowiczego niedorozwoju twarzy. Stomat. Współczesna 2003, 10, 1, 36-42
 76. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D, Małkiewicz K. Stomat. Współczesna 2002, supl 3, 26-31
 77. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D, Hortis-Dzierzbicka M. Osteogeneza dystrakcyjna. część II. Zastosowanie dystraktorów zewnątrzustnych. Stomat. Współczesna 2002, 9, 4, 41-45
 78. Kulewicz M, Dudkiewicz Z, Cudziło D. Osteogeneza dystrakcyjna cz. I . Stomat. Współczesna 2002, 9, 3, 40-43
 79. Budkiewicz A, Cudziło D. Występowanie dodatkowych siekaczy bocznych w szczęce. Opis przypadku. Stomat. Współczesna 1998, 5, 434-435
 80. Budkiewicz A, Wierusz A, Cudziło D. Leczenie zgryzu dystalnego za pomocą aktywatora z wyciągiem zewnątrzustnym. Stomat.Współczesna 1997, 4, 5, 370-375

Jestem współautorem prezentacji ustnych i plakatowych w konferencjach:

 1. Pałczyńska D, Cudziło D. Ortodontyczne modele diagnostyczne w aspekcie analiz metrycznych. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Medycyna fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii oraz VII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej i Medycznej. Piła, 4-6 czerwca 2015.
 1. Cudziło D. Zastosowanie cefalometrii w ortodontycznej ocenie longitudinalnej. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Medycyna fizykalna w nowoczesnej fizjoterapii oraz VII Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizykoterapii Stomatologicznej i Medycznej. Piła, 4-6 czerwca 2015.
 1. Socha M, Szałwiński M, Jankowska-Socha M, Obłoj B, Cudziło D. Segmentarna osteotomia szczęki u pacjentów z porozszczepowymi deformacjami twarzoczaszki jako alternatywa i uzupełnienie dla leczenia ortodontycznego i implanto-protetycznego. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne” Warszawa, 18 kwietnia 2015
 1. Szałwiński M, Socha M, Cudziło D, Szydłowska J. Metody rekonstrukcji wyrostka zębodołowego szczęki z wykorzystaniem kości auto- i allogennej w leczeniu pacjentów z porozszczepowymi deformacjami twarzoczaszki. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne” Warszawa, 18 kwietnia 2015
 1. Turska-Malińska R, Cudziło D. Niedorozwój połowiczy twarzy – opis przypadku. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne” Warszawa, 18 kwietnia 2015
 1. Cudziło D, Obłoj B. Zaburzenia szkieletowo-zębowe obecne w środkowym rozszczepie szyi – opis przypadku. Konferencja „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki uwarunkowanych genetyczne” Warszawa, 18 kwietnia 2015
 1. Krajewska J, Cudziło D. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia leczonych ortodontycznie. 12 Kongres Stomatologów Polskich Kraków, 9-12 kwietnia 2014
 1. Cudziło D, Matthews-Brzozowska T. Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjnej u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. 12 Kongres Stomatologów Polskich Kraków, 9-12 kwietnia 2014
 1. Obłoj B, Cudzilo DWystępowanie siekaczy bocznych szczęki w przypadkach obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia. Doniesienie wstępne. 12 Kongres Stomatologów Polskich Kraków, 9-12 kwietnia 2014
 1. Brudnicki A, Pałczyńska D, Cudziło D. Trudności w wysunięciu szczęki w trakcie zabiegu ortognatycznego u pacjenta z rozszczepem wargi i podniebienia. Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Cudziło D, Obłoj B. Odległy wynik estetyczny po leczeniu niedorozwoju szczęki metodą osteogenezy dystrakcyjnej – opis przypadku Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Cudziło D, Szydłowska J, Obłoj B. Metody uzupełnienia braku zęba siecznego bocznego u pacjentów z jednostronnym rozszczepem wargi i podniebienia Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Kostrzewa J, Cudziło D, Pałczyńska D. Zastosowanie aparatu Hassa u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Obłoj B, Cudziło D, Szydłowska J. Wpływ jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia na budowę łuku zębowego Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Cudziło D, Szałwiński M, Socha M. Reinkluzja mlecznego zęba siecznego u pacjenta z rozszczepem podniebienia Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Plakwicz P, Cudziło D, Czochrowska E. „Zabiegi autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem jako metoda uzupełnienia braku zębów i regeneracji kości u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia” Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013. Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Brudnicki A , Cudziło D, Kostrzewa J,. Obłoj B, Sawicka E. „Wczesny i późny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów operowanych jednoetapowo z powodu jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia” Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Brudnicki, Cudziło D, Kostrzewa J, Obłoj B, Sawicka E. Chirurgia ortognatyczna w leczeniu wad rozszczepowych” Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Cudziło D Opieka ortodontyczna nad pacjentami z rozszczepem wargi I podniebienia- procedury stosowane w IMID. Konferencja naukowo-szkoleniowa IMID „Holistyczne podejście do terapii wad wrodzonych części twarzowej czaszki” Warszawa, 13 kwietnia 2013.
 1. Cudziło D. Longue term results after distraction osteogenesis with facial mask according to the XY coordinate. 87 Congress of European orthodontic Society June 2011 Istambuł, Turcja
 1. Cudziło D. Ocena szerokości i długości wyrostka zębodołowego szczęki i żuchwy w rozszczepach całkowitych leczonych różnymi protokołami chirurgicznymi. 14 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 30.09-03.10. 2010 Warszawa.
 1. Cudziło D. Sukces i niepowodzenie w leczeniu metodą osteogenezy dystrakcyjnej w szczęce – przedstawienie 2 przypadków. Jubileusz 55-lecia powołania Katedry Ortodoncji UM w Poznaniu oraz Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa 9-10 października 2009 Poznań. PRACA WYRÓŻNIONA
 1. Cudziło D. Long term evaluation mandibular distraction osteogenesis 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 19-21 Maj 2005 Kaunas, Litwa.
 1. Cudziło D. Maxillary distraction result, long-term result. 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 19-21 Maj 2005 Kaunas, Litwa.
 1. Cudziło D. The use of distraction osteogenesis In treatment of ankylosis of the temporomandibular joint. 5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 19-21 Maj 2005 Kaunas, Litwa.
 1. Cudziło D. Soft tissue profile changes in cleft patients following maxillary distraction.5-th Congress of Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery, 19-21 Maj 2005 Kaunas, Litwa.
 1. Cudziło D. Zmiany w profilu twarzy pacjentów rozszczepowych po osteodystrakcji szczęki. V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 19-21 Maj 2005.
 1. Cudziło D. Osteogeneza dystrakcyjna w żuchwie- odległe wyniki. V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Lublin, 19-21 Maj 2005.
 1. Cudziło D. Zastosowanie osteodystrakcji w leczeniu zesztywnienia stawu skroniowo żuchwowego. V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczekowo-Twarzowej, Lublin, 19-21 Maj 2005.
 1. Cudziło D. Dystrakcja szczęki – odległe wyniki. V Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej, Lublin, 19-21 Maj 2005.
 1. Cudziło D. Treatement of tempomandibular joint ankylosis. 80 European Orthodontic Society 7-11 czerwca 2004 Aarhus, Dania.
 1. Cudziło D. Soft tissue profile changes after maxillary distraction. 80 European Orthodontic Society 7-11 czerwca 2004 Aarhus, Dania.
 1. Cudziło D. Cephalometric and dental analysis of children with repaired unilateral cleft lip and palate. 80 European Orthodontic Society 7-11 czerwca 2004 Aarhus, Dania.
 1. Cudziło D. Leczenie zesztywnienia stawu skroniowo-żuchwowego Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – Warszawa 6-8.11.2003.
 1. Cudziło D. Zmiany w morfologii twarzoczaszki u dzieci rozszczepowych leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – Warszawa 6-8.11.2003
 1. Cudziło D. Zmiany w profilu twarzy po zastosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – Warszawa 6-8.11.2003
 1. Cudziło D. Ocena wyników chirurgicznego leczenia całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej – Warszawa 6-8.11.2003
 1. Cudziło D. Morfologia twarzoczaszki i warunki okluzji pacjentów rozszczepowych leczonych trzema różnymi protokołami chirurgicznymi. 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 25-28.09. 2003 Lublin
 1. Cudziło D. Osteogeneza dystrakcyjna w żuchwie. 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 25-28.09. 2003 Lublin
 1. Cudziło D. Osteogeneza dystrakcyjna w szczęce. 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 25-28.09. 2003 Lublin
 1. Cudziło D. Distraction osteogenesis in patients with microgenia. 79 Congress of the European Orthodontic Society – 10-14.06.2003 Praga, Czechy.
 1.  Cudziło D. Long-term skeletal and soft tissue effects after distraction osteogenesis. 79 Congress of the European Orthodontic Society – 10-14.06.2003 Praga, Czechy.
 1.  Cudziło D. Craniofacial changes in children with cleft lip and palate after distraction osteogenesis. 79 Congress of the European Orthodontic Society – 10-14.06.2003 Praga, Czechy.
 1. Cudziło D.  Facial profile changes after distraction osteogenesis. 4 International Congress of Maxillofacial and Craniofacial Distraction. 2-5 lipiec 2003 Paryż Francja.
 1.  Cudziło D. Zmiany w morfologii twarzoczaszki po zastosowaniu osteogeney dystrakcyjnej w żuchwie. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 22-24 maj 2003 . Białystok
 1. Cudziło D.  Zmiany w morfologii twarzoczaszki i dzieci rozszczepowych leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 22-24 maj 2003 . Białystok
 1. Cudziło D. Zmiany w profilu twarzy po zastosowaniu osteogenezy dystrakcyjnej. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 22-24 maj 2003 . Białystok
 1. Cudziło D. Chirurgia ortognatyczna pacjentów rozszczepowych. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 22-24 maj 2003 . Białystok
 1. Cudziło D. Ocena wyników chirurgicznego leczenia całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 22-24 maj 2003 . Białystok
 1. Cudziło D. 20-letnie doświadczenie w leczeniu rozszczepu wargi i podniebienia. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. 22-24 maj 2003 . Białystok
 1. Cudziło D.   S. Treatment and Posttreatment Craniofacial Changes after Mandibular Distraction. A One-year Follow-up Cephalometric Study. – wystapienie na Czech and Slovak Orthodontic Congress 26-29 wrzesień 2002
 1. Cudziło D.  Distraction osteogenesis in patients with cleft lip and palate. XVI Congress of the European Assiociation for Cranio-Maxillofacial Surgery. 3-7 wrzesień 2002 Munster, Niemcy.
 1. Cudziło D. Mandibular lenthening by distraction osteogenesis. One year follow-up cephalometric study. XVI Congress of the European Assiociation for Cranio-Maxillofacial Surgery. 3-7 wrzwsień 2002 Munster, Niemcy.
 1.  Cudziło D. Facial profile changes distraction osteogenesis. 78 Congress European Orthodontic Society. 4-8 czerwiec 2002 Sorrento,Włochy.
 1. Cudziło D. The Goslon Yardstick for assessing surgical outcome in 10-year-old children with unilateral cleft lip and palate. 78 Congress European Orthodontic Society. 4-8 czerwiec 2002 Sorrento,Włochy.
 1. Cudziło D. Osteogeneza dystrakcyjna w żuchwie. Streszczenie VIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 11-13.10.2001 Łódź
 1. Cudziło D. Ocena wyników wczesnego jednoetapowego leczenia chirurgicznego całkowitych rozszczepów wargi i podniebienia w kefalometrii i według systemu GOSLON. Streszczenie VIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 11-13.10.2001 Łódź
 1. Cudziło D. Ocena standaryzowanej dokumentacji Eurocleft na bazie wyników późnych wczesnego jednoetapowego leczenia całkowitych jednostronnych rozszczepów wargi i podniebienia. Streszczenie VIII zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. 11-13.10.2001 Łódź
https://www.cudzilo.pl/wp-content/uploads/2024/05/cudzilo-logo-alt-kopia-2.png

Nazywam się Dorota Cudziło. Studia stomatologiczne ukończyłam w 1991 roku, a od 25 lat zajmuję się specjalizacją ortodontyczną, stale pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Byłam współautorką książek i publikacji naukowych, a także wygłaszałam referaty na kongresach.

EOS

Od 1999 roku jestem członkinią Europejskiego Stowarzyszenia Ortodontów.

https://www.cudzilo.pl/wp-content/uploads/2024/05/EOS-logo-website.png
Dane kontaktowe

Zapraszam do mojego gabinetu, mieszczącego się na warszawskich Kabatach.

ul. Wąwozowa 6/3A
02-796 Warszawa
+48 506 999 512

Godziny otwarcia

made by MK

bt_bb_section_top_section_coverage_image